Mandala wallhanging / Wandobject van Mandala’s

flower mandala 1

Last month we have finished painting our walls in the livingroom. Now it’s time to decorate. For a long time I had the wish to make a big wallhanging from mandala’s.

Vorige maand hebben wij de muren in onze woonkamer geschilderd. Nu is het tijd om te decoreren. Ik heb al heel lang de wens om een heel groot wandobject te maken van mandala’s.

Wandobject deel 1

The first ones I made after free patterns I found on the Internet and I put them on the wall. My husband and I liked how it shows, so now I can move on.

De eerste mandala’s heb ik gemaakt naar gratis patronen die ik gevonden heb op Internet en ik heb ze op de muur bevestigd. Het beviel mijn man en mij zoals het er uit zag dus nu kan ik er nog vele gaan maken.

This mandala I designed myself and I want this to give the pattern for free. You can download the pattern on Ravelry (follow this link).

Deze mandala heb ikzelf ontworpen en ik wil het patroon gratis aanbieden. Je kunt het patroon downloaden on Ravelry (volg deze link).

I wish you lots of pleasure making this one and I would love to see them on Instagram, please use #ateliersopra or @ateliersopra.

Ik wens je veel haakplezier en ik zou het leuk vinden wanneer je op Instagram laat zien wat het geworden is, gebruik dan #ateliersopra of @ateliersopra.

Love José

Written by

LEAVE A COMMENT